Aktualności


Informacje o bieżącej działalności Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie.

Kursy, konferencje, szkolenia

Informacje na tema kursów, szkoleń, konferencji dla lekarzy i lekarzy dentystów - aktualny kalendarz szkoleń.

Formalności


Informacje na temat procedur związanych z prawem wykonywania zawodu, praktyką zawodową, stażem podyplomowym, kształceniem podyplomowym, punktami edukacyjnymi, składkami, ubezpieczeniami.

Ogłoszenia


Aktualne ogłoszenia dotyczace pracy dla lekarzy i lekarzy dentystów, wynajmu pomieszczeń.

Częstochowska Gazeta Lekarska
słowo redaktora naczelnego

Szanowni Państwo!
W debacie samorządowej powraca temat ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Po wielu zawirowaniach i pracach w komisji sejmowej, gdzie uwzględniono niektóre poprawki zgłoszone przez samorząd lekarski, poselski projekt ustawy trafił do Senatu, który pracuje nad swoimi poprawkami do ustawy. Obecnie nie wiadomo, na jakim etapie są prace nad ustawą. W stanowisku Prezydium NRL z maja br. w sprawie projektu ustawy Prezydium upomina się między innymi o zapisy w ustawie, że wszelkie decyzje regulowane rozporządzeniami ministra zdrowia a dotyczące wskaźników jakości opieki zdrowotnej winny być konsultowane z samorządami medycznych zawodów zaufania publicznego.
Ponadto samorząd lekarski zgłasza szereg uwag dotyczących zapisanych w ustawie kompetencji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej czy obowiązkowej autoryzacji. W ocenie samorządu lekarskiego kompetencje te powinny mieć oddziaływania motywujące do promowania wysokiej jakości, a nie sankcyjne.
Tymczasem projekt zakłada, że trzy funkcje – finansowanie, autoryzacja i kontrola – skupiają się w jednej instytucji (pełną treść stanowiska można znaleźć na stronach NIL). (...)
Zbigniew Brzezin

Sprawdź co OIL w Częstochowie organizuje ... po godzinach

PhotoArtMedica

Międzynarodowy konkurs fotografii artystycznej skierowany do lekarzy, lekarzy dentystów, studentów medycyny, pracowników naukowych uczelni medycznych,

Piłka nożna

Ogólnopolski turniej piłki nożnej 6-osobowej drużyn lekarzy i lekarzy dentystów

Jurajski Rajd Rowerowy

Rajd rowerowy po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

Turniej Tenisa

Ogólnopolski turniej tenisowy dla lekarzy i lekarzy dentystów - pierwszy w roku

Jurajskie Zloty
Lekarzy Motocyklistów

Motocyklowe pasje lekarzy i lekarzy dentystów
"Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to kim jest;
nie przez to co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi."

Fit Profit
Fit Sport

Wyszystko dla sporu i pełnej sprawności fizycznej

Imprezy dla dzieci

Imprezy i zabawy organizowane dla naszych najmilszych
Dzień Dziecka

Imprezy dla
seniorów

Spotkania muzyczne, tematyczne, świąteczne dla naszych seniorów

Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej w CzęstochowieAdres do korespondencji:
Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
ul. gen. Józefa Zajączka 5
42-202 Częstochowa


e-mail: czestochowa@hipokrates.org
 

Kancelaria Okregowego Sądu Lekarskiego w CzęstochowieAdres do korespondencji:
Okręgowy Sąd Lekarski w Częstochowie
ul. gen. Józefa Zajączka 5
42-202 Częstochowa


e-mail: czestochowa@hipokrates.org
 

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Częstochowie


Adres do korespondencji:
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Częstochowie
ul. gen. Józefa Zajączka 5
42-202 Częstochowa

e-mail: czestochowa.rzecznik@hipokrates.org

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwia składanie dokumentów w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy www.epuap.gov.pl


Adresy skrzynek ePUAP Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
/OILCzestochowa/SkrytkaESP

tel. +48 34 368 18 88

NIP 5732473634
REGON 151989778

gen. J. Zajączka 5, Częstochowa

Nr rachunku bankowego:
mBank S.A. 82 1140 1889 0000 2433 3300 1001 

godziny urzędowania:
Pn - od 8.00 do 15.30
Wt - od 8.00 do 15.30
Śr  - od 8.00 do 15.30
Cz  - od 8.00 do 15.30
Pi   - od 8.00 do 15.30

© Copyright 2023 OIL w Częstochowie - All Rights Reserved

WYSIWYG HTML Editor